Dziękujemy
Społeczny Komitet
Szanowni Wyborcy!
Serdecznie dziękujemy za liczny udział w wyborach samorządowych w dniu 21 października 2018 r. i oddanie swojego głosu na kandydatów do Rady Gminy Kobiór zaproponowanych przez Komitet Wyborczy Wyborców „Społeczny Komitet”. Radni wybrani przez Was na kadencję 2018 – 2023 r. zobowiązali się uczynić wszystko, aby nie zawieść Państwa oczekiwań. Zadeklarowali także wolę zgodnej współpracy, przy realizacji programu wyborczego, z jednoczesnym otwarciem na dobre inicjatywy i sugestie mieszkańców Kobióra. Dotychczasową pracą w Radzie Gminy udowodnili, że najważniejszą sprawą jest dla nich rozwój gminy i poprawa warunków życia naszych mieszkańców.

Dziękujemy również za ogromne poparcie Eugeniusza Lubańskiego w wyborach na Wójta Gminy i powierzenie mu tej funkcji na najbliższe 5 lat.
Członkowie KWW – Społeczny Komitet
Irena Cuber, Janina Janosz, Henryk Niemiec, Jan Ryguła, Hieronim Staszak