O nas
Społeczny Komitet
Komitet Wyborczy Wyborców - Komitet Społeczny stworzyli samorządowcy, którzy w latach 1987-1991 bezpośrednio uczestniczyli w usamodzielnieniu Kobióra (będącego w latach 1976-1991 dzielnicą podmiejską Tychów), a później przez wiele lat zmieniali jego wizerunek. Jest to ugrupowanie konsekwentnie samorządowe, z założenia niepowiązane z ugrupowaniami o charakterze partii politycznych. Inicjatorem jego powołania w 1998 roku, był śp. Józef Machalica (1929-2013) - laureat nagrody „Pro Publico Bono - 2010”.
W obecnej kampanii wyborczej Społeczny Komitet stworzyli powszechnie znani i szanowani mieszkańcy Kobióra: Irena Cuber, Janina Janosz, Hieronim Staszak, Jan Ryguła i Henryk Niemiec.

Długofalowe cele Społecznego Komitetu:

  1. Integracja wszystkich, którzy urodzili się w Kobiórze lub wybrali go na swoje nowe miejsce zamieszkania.
  2. Unowocześnianie i zmiana wizerunku gminy oraz poprawa warunków życia jej mieszkańców  poprzez skuteczne pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych.
Naczelna zasada Kampanii:
Gdy emocje wyborcze opadną, nikt nie powinien żywić do siebie urazy, ale zgodnie współpracować dla dobra mieszkańców, kierując się hasłem „ZGODA BUDUJE”.
„Logo” Społecznego Komitetu - dłonie wyciągnięte do zgody, jest nawiązaniem do tej zasady.
„Społeczny Komitet” jest otwarty na wszystkich popierających powyższe założenia.

Szanowni Państwo!
Niech realizacja tego programu będzie naszym wspólnym dążeniem. Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy gminą zbyt bogatą i osiągnięcie założonych celów nie będzie łatwe.
Do realności naszej wizji przekonuje nas jednak dotychczasowy dorobek naszej gminy. Niewielkie środki wymagają mądrego wydawania, gospodarności i życiowego doświadczenia. Te elementy, w połączeniu z konsekwencją i determinacją w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, zbliżają nas do  realizacji marzeń.
Jak zawsze proponujemy Państwu kandydatów do Rady Gminy, którzy według naszej oceny w pełni zasługują na zaufanie. W większości sprawdzili się już oni w działalności społecznej i są bezpartyjni.
W samorządzie lokalnym jest miejsce wyłącznie dla tych, którzy chcą poświęcić swój czas dla naszej „małej ojczyzny”.