Wójt Gminy Kobiór
Społeczny Komitet
Szanowni Mieszkańcy Kobióra!
Pragnę podziękować wszystkim, którzy 21 października 2018 roku udali się do urn wyborczych. Liczny udział w wyborach najlepiej świadczy o tym, że losy naszej gminy nie są Wam obojętne.
Udzielenie tak znacznego poparcia, jest wyrazem społecznego uznania dla dotychczasowych działań całego samorządu i potwierdzeniem, że razem idziemy w dobrym kierunku. Ponowny wybór na Wójta Gminy Kobiór, jest dla mnie zaszczytem i zobowiązaniem wobec wszystkich mieszkańców.

Eugeniusz Lubański
Wójt Gminy Kobiór

Eugeniusz Lubański

Urodzony w 1955 roku w Kobiórze. Z wykształcenia mgr inż. geodeta, absolwent Wydziału Geodezji  Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i studiów podyplomowych na tej samej uczelni, w zakresie gospodarki nieruchomościami i wyceny nieruchomości. W 1988 roku zdobył uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, nadane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Jako absolwent Technikum Budowlanego w Tychach posiada również wykształcenie budowlane. Jest specjalistą w pozyskiwaniu środków unijnych. Zdobytą wiedzę i doświadczenie w pełni wykorzystał w swojej pracy na rzecz samorządu lokalnego. W latach 1988-1991 jako aktywny członek Społecznego Komitetu Gazyfikacji przyczynił się do kompleksowej gazyfikacji, stanowiącej podstawy do walki ze smogiem w Kobiórze. Od 1991 roku pełnił funkcję kierownika referatu gospodarki przestrzennej, a w latach 2007-2014 stanowisko zastępcy wójta. W 2014 roku został wybrany Wójtem Gminy Kobiór. Nigdy nie związał się z żadną partią polityczną.